Terms B2B - Art Glass Copenhagen
  • DK
  • EN
Free shipping on all orders outside Denmark above €135

TERMS aND CONDITIONS – B2B

GENERAL INFORMATION

For any questions, please feel free to contact us.

Art Glass Copenhagen ApS

Boegehoej 22

DK-2900 Hellerup

info@artglasscopenhagen.com

Phone: 0045 22336116

VAT: DK-38206818

1. Alle ordrer afgivet til Art Glass Copenhagen er bindende.
Ved annullering opkræves 25 % af ordrens værdi.
2. Priserne er angivet i danske kroner og ex moms.

3. Minimumsordren er på DKK 3700 ex moms.
Genbestillinger afhænger af lagerstatus og minimum ved genbestillinger er 1500 kr. pr. levering.

4. Ordrer skal afgives i Art Glass Copenhagens ordreskema og er bindende ved afsendelse. Efter afgivelse fremsendes en ordrebekræftelse, og kunden er forpligtet til at kontrollere, at ordren stemmer overens med den afgivne ordre. Eventuelle rettelser skal fremsendes inden for 3 dage. Herefter er justeringer er ikke mulige, med mindre det er direkte aftalt med Art Glass Copenhagen.

5. Ordredeadline er, af hensyn til produktionen, 15.oktober 2021.
Efter deadline afhænger ordre og genbestillinger af den aktuelle lagerstatus, og Art Glass Copenhagen kan ikke garantere levering.

6. Ved afgivelse af ordre skal firmanavn, CVR-nummer, adresse + eventuel leveringsadresse, e-mail og telefonnummer angives.

7. Leveringsdato er angivet på ordrebekræftelsen. Art Glass Copenhagen forpligter sig til at levere inden for den angivne dato. I tilfælde at uforudsete forsinkelser på hvilke Art Glass Copenhagen ingen indflydelse har såsom strejker, nedlukning i forbindelse med pandemi, konkurs etc. kan Art Glass Copenhagen ikke stilles til regnskab.

8. Det er ikke tilladt at købe til privatbrug, hverken til sig selv eller andre.

Betaling

9. Ordre skal forudbetales umiddelbart før levering. Art Glass Copenhagen fremsender en faktura via e-mail ca. en uge før aftalte leveringsdato, og når ordren er betalt, sendes varerne.

10. Betalingsfristen er netto kontant 7 dage, og betaling skal laves direkte til Art Glass Copenhagens bankkonto som angivet på faktura.

11. Ved for sen betaling pålægges morarenter efter gældende lovgivning, og der opkræves et gebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse.

12. Ubetalte faktura sendes til inkasso efter gældende lovgivning.

Reklamationsprocedure

13. Art Glass Copenhagen forpligter sig til at levere ordre forsvarligt emballeret, men hæfter ikke for købers håndtering af produkterne efter levering.

14. Kunden er forpligtiget til at optælle og kontrollere ordren straks efter modtagelsen. Mulige pakkefejl skal senest meddeles Art Glass Copenhagen inden for 5 hverdage efter modtagelsen af ordren.

15. Hvert produkt er unikt og håndlavet, og der forekommer variationer i udtryk og form, reklamationer herfor accepteres ikke.

16. Art Glass Copenhagen udfører kvalitetssikring på hvert enkelt produkt forud for levering. Skulle der mod forventning være detaljer, som ikke lever op til standarden, skal det straks meddeles Art Glass Copenhagen, og fotodokumentation skal fremsendes.

17. Reklamationer fra kunder skal meddeles straks til Art Glass Copenhagen med en grundig beskrivelse af problemet samt fotodokumentation. Art Glass Copenhagen vil herefter vurdere skaden/problemet, og hvis den accepteres, fremsende en kreditnota på indkøbsprisen.

Your cart
Your cart is emptyReturn to Shop